BIO & ECO Certificering voor Cosmetica

EcoCert Logo CosmeBio Logo Soil Association Logo Vegan Society Logo USDA Organice Logo Natrue Logo NFCC Logo ICEA Logo AIAB Logo

Say Green Cosmetics richt zich uitsluitend op gecertificeerde eco- en biocosmetica. Dit is uniek in Nederland. Er zijn wereldwijd verschillende instanties die toezicht houden op de productie van biologische en ecologische cosmetica. Elk van deze instanties heeft eigen criteria waaraan voldaan moet worden. Vaak zijn ze gespecialiseerd en een bepaalde productgroep. Een aantal belangrijke certificeringsinstanties staan hier genoemd. Klik op het logo om meer over de instantie te lezen.

Logo's van ecologische en biologische certificering voor cosmetica en makeup


EcoCert

Ecocert, Controle- en certificeringsorganisatie voor duurzame ontwikkeling.

Al 20 jaar controleert Ecocert ter plaatse of gestelde normen worden nageleefd. Indien dat het geval is, geeft Ecocert een document af dat verklaart dat het product, het proces of de dienst voldoet aan de norm. Achtergrond: biologische landbouw. Ecocert is een controlerende en certificerende organisatie opgericht in 1991 in Frankrijk. De organisatie is opgericht door landbouwdeskundigen die zich bewust werden van zowel de noodzaak voor duurzame landbouw als het belang van een vorm van erkenning voor degenen die aan deze vorm van productie houden. Vanaf het moment van oprichting is Ecocert gespecialiseerd in het certificeren van biologische landbouwproducten.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft Ecocert bijgedragen aan de biologische landbouw door het opstellen van Franse en Europese regelgeving. Ecocert houdt zich nog steeds intensief bezig met de promotie van de biologische landbouw in de vorm van samenwerking met nationale en internationale instituten voor projectontwikkeling. Door het vertrouwen dat Ecocert geniet onder bedrijven en consumenten is de organisatie uitgegroeid tot een wereldwijde benchmark voor biologische certificering.

Terug naar begin van pagina >


Soil Association

De Soil Association is in 1946 opgericht door een groep landbouwers, wetenschappers en voedingsdeskundigen die een direct verband constateerden tussen landbouw- en veeteeltpraktijken enerzijds en de gezondheid van mens, dier en milieu anderzijds.

Tegenwoordig is de Soil Association de meest vooraanstaande organisatie op biologisch gebied in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 medewerkers, gevestigd in Bristol en in Edinburgh. De inspecteurs voor de certificering werken verspreid door het hele land. De CEO van de Soil Association is Helen Browning. Zij rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Het ligt in de lijn der verwachting dat een organisatie met een dergelijk vitaal belang wel gesteund zou worden door de overheid, maar dat is niet zo. De Soil Association is een goededoelenorganisatie die voor haar werk afhankelijk is van donaties, de steun van de leden en het brede publiek.

Terug naar begin van pagina >


Natrue

Producten met het Natrue label zijn gecertificeerd en dus gegarandeerd zo natuurlijk mogelijk met:

 • Natuurlijke en biologische ingrediënten
 • Een milieuvriendelijk productie- en distributieproces

Niet toegelaten zijn:

 • Synthetische geur- en kleurstoffen
 • Producten uit de petrochemische industrie (paraffine, PEG, -propyl-, -akyl- etc)
 • Siliconenoliën en afgeleide producten
 • Producten die genetisch gemodificeerd zijn (in overeenstemming met de biologische EU regelgeving)
 • Bestraling van het eindproduct en de botanische ingrediënten
 • Dierproeven

Er zijn 3 certificeringsniveaus:

 1. Natuurlijke cosmetica (Natural cosmetics, de toegestane ingrediënten en de verwerkingsmethoden daarvan zijn vastgelegd.)
 2. Natuurlijke cosmetica, deels biologisch (Natural cosmetics with organic portion, 70% van de natuurlijke ingrediënten moet afkomstig zijn van gecontroleerd biologische teelt of wilde groei)
 3. Biologische cosmetica (organic cosmetics, tenminste 95% van de natuurlijke ingrediënten zijn afkomstig van gecontroleerd biologische teelt of wilde groei.)Terug naar begin van pagina >


USDA Organic Certification
(United States Department of Agriculture)

USDA’s nationaal biologisch programma (NOP:National Organic Program) legt de normen vast voor de producten die biologisch zijn geteeld, voor het oogsten van wilde planten en het verwerken daarvan door iedere organisatie die een product als ‘biologisch’ wil verkopen. NB: Het certificeringsproces van One Love Organics is bijna afgerond.

Terug naar begin van pagina >


Non Food Certification Company

De Non Food Certification Company (NFCC) is een volledige dochter van de Organic Food Federation* (een van de langst bestaande organisaties voor de biologische certificering in Engeland).
In 2003 ontwikkelde NFCC de normen voor de makers van producten voor de persoonlijke verzorging, die nog niet werden afgedekt door de bestaande biologische regelgeving.
Alleen gecertificeerd biologische ingrediënten en ingrediënten afkomstig van wilde planten worden voor de producten gebruikt die door de NFCC worden gecertificeerd.
De regels voor biologische productie en de criteria voor ‘Wilde planten’ zijn identiek aan de Europese regelgeving. (EC Regulation 2092/91.)

(*The Organic Food Federation is opgericht in 1986 en is nu een van de vooraanstaande certificerende organisaties in Engeland op het gebied van biologische producten. De federatie (werkzaam onder de UK4 code) biedt een breed scala aan persoonlijke expertdiensten aan een veelheid van aanvragers.
De OFF is EN45011 UKAS geaccrediteerd.
De NFCC is geautoriseerd NOP audits te doen volgens de regelgeving van het Departement van Landbouw van de Verenigde staten en auditeert ook naar private standaarden.
Alle sectoren van biologische bedrijvigheid in Engeland en in de rest van Europa maken gebruik van de controle- en certificeringsdiensten, hetgeen de internationale handel faciliteert.

Terug naar begin van pagina >


The Vegan Society

The Vegan Society, opgericht in november 1944, was de eerste ‘Trademark’ organisatie op dit gebied ter wereld. Al in 1909 werd in de groep van vegetariërs ook de consumptie van zuivelproducten onder de ethische loep gelegd. In 1944 kwam men overeen de actiepunten van de weigeraars van alle dierlijke producten te coördineren, ondanks de tegenstand van prominente vegetariërs, die een dieet dat helemaal geen dierlijke producten zou bevatten niet eens wilden overwegen.

In november werd een bijeenkomst gehouden door zes gelijkgestemde ‘geen zuivel vegetariërs’ die besloten een nieuwe vereniging op te richten en een nieuwe naam te kiezen waaronder zij zouden opereren. Dat werd Vegan, een woord afgeleid van het Engelse VEGetariAN. Een nieuwe, idealistische beweging zag hiermee het licht.

De kracht van de vereniging zijn de leden. Een ontelbare hoeveelheid mensen hebben steun van de vereniging ontvangen, van advies en ondersteuning bij de overgang naar een veganistisch dieet tot hulp met praktische zaken als het vinden van producten die geen dierlijke producten bevatten in een overwegend onverschillige maatschappij. Velen die zijn overgestapt naar het veganisme (voor het welbevinden van mens, dier en het milieu) steunen nu de vereniging en sporen fabrikanten aan om meer veganistische producten te maken.

The Vegan Society heeft vandaag de dag niets aan overtuiging ingeboet. Men zoekt nog steeds naar voedingswaren, kleding en overige producten die iedere exploitatie van dieren uitsluit. Met de keuze voor het Vegan logo werkt u mee aan de wereldwijde verbreiding van het veganisme. Uiteindelijk zal het gebruik van dierlijke producten (zoals vlees, zuivel, eieren, leer en wol) beschouwd worden als een totaal niet duurzame, onmenselijke praktijk uit een weinig verlichte tijd.

Terug naar begin van pagina >


ICEA

ICEA, de Ethical and Environmental Certification Institute, controleert en certificeert bedrijven in het kader van milieubewustzijn en werknemersrechten.

Met meer dan 300 experts die meer dan dertienduizend bedrijven inspecteren vanuit twintig vestigingen verspreid door Italië en tien daarbuiten, is ICEA een van de meest vooraanstaande certificerende organisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De bedrijfsactiviteiten van ICEA ondersteunen de ontwikkelingen op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen bij de agrarische sector en de overige biologische en ecologische sectoren.

ICEA is een consortium samengesteld uit instituten en organisaties die een alternatief productiemodel stimuleren met een onafhankelijke handelsmissie die openstaat voor iedereen die de visie deelt.

Terug naar begin van pagina >


AIAB Cosmesi Bio Ecologica

De normen voor AIAB Ecologica Cosmetics Bio zijn afgeleid van die van de Italiaanse Vereniging voor Biologische Landbouw (AIAB).
De gestelde normen hebben tot doel om ook in producten voor lichaamsverzorging milieuvriendelijke ingrediënten te gebruiken die de gezondheid van de consument beschermen. De gestelde normen bieden de consument zekerheid over de samenstelling en de productie van Ecologische Bio Cosmetics.

Bij de samenstelling van producten wordt uitgegaan van natuurlijke stoffen met een geringer toxicologisch risico voor de mens. Bij de productie wordt uitgegaan van een productieprocedé zonder agressieve chemische processen.
Ook voor wat betreft de verpakking worden er geen producten gebruikt met een ecologisch twijfelachtige herkomst. De impact op het milieu is zo klein mogelijk gehouden door het vermijden van onnodige verpakkingen en niet-recycleerbare verpakkingen.

De AIAB gecertificeerde Bio-Ecologische cosmetica bevat geen:

 • verboden stoffen
 • genetisch gemodificeerde stoffen
 • stoffen getest op dieren
 • stoffen die zijn blootgesteld aan ioniserende straling

De AIAB gecertificeerde Bio-Ecologische cosmetica is samengesteld uit:

 • plantaardige stoffen van gecontroleerd biologische teelt;
 • plantaardig materiaal van wilde planten (geen planten of samenstellingen van planten die met uitsterven zijn bedreigd);
 • dierlijke grondstoffen van biologische oorsprong (niet uit de bio-industrie).
 • Anorganische grondstoffen zijn uitsluitend toegestaan als zij niet op de lijst van mogelijk schadelijke stoffen voorkomen (Ca.1350 chemische stoffen zijn hiermee uitgesloten).

Het etiket op de producten voldoen aan de eisen van transparantie en geven volledige consumenteninformatie omtrent de samenstelling.

Terug naar begin van pagina >


COSMEBIO

COSMEBIO is de toonaangevende ecologische en biologische cosmetica beroepsvereniging. Het brengt spelers bij elkaar uit de cosmetische industrie waarvan momenteel meer dan 350 leden vertegenwoordigt zijn in Frankrijk en daarbuiten. Tot de leden behoren cosmetische laboratoria, distributeurs, fabrikanten en leveranciers van grondstoffen.

COSMEBIO werd geboren in 2002 een partnerschap van een tiental cosmetische laboratoria die zich bezighouden met de ontwikkeling van een handvest om de basis te leggen voor echte natuurlijke cosmetica en milieuvriendelijke producten uit de biologische landbouw. Door het stellen van deze is het handvest duidelijkheid en transparantie. Dit handvest zorgt ervoor dat cosmetische producten veilig zijn in gebruik voor de consument en milieuvriendelijk en er geen valse marketing claims kunnen ontstaan.

Terug naar begin van pagina >